FAQ dotyczące kwestii formalnych:

Na kurs możesz zapisać się na 3 sposoby. Pierwszy sposób polega na uzupełnieniu formularza na naszej stronie internetowej oraz wypełnieniu wymaganych danych oraz zaznaczenie odpowiedniego kursu przy zajęciach grupowych stacjonarnych lub podania preferencji przy zajęciach indywidualnych stacjonarnych lub online (obejmuje także grupy 2-3 os. stacjonarne oraz online). Po uzupełnieniu formularza, administracja skontaktuje się z Tobą w celu przekazania szczegółów. Drugim sposobem jest kontakt telefoniczny – wówczas administracja szkoły przyjmie Twoje zgłoszenie i przekaże niezbędne informacje. Trzecim sposobem zapisania się na zajęcia jest wysłanie wiadomości mailowej na adres szkoły z informacją o chęci przystąpienia do określonego kursu lub chęci złożenia własnych zajęć.  

Kurs indywidualny rozpoczynamy wraz z początkiem danego semestru – w semestrze zimowym z początkiem października a w semestrze letnim w lutym lub na przełomie lutego i marca. Jeżeli zgłosiłaś/eś się w trakcie semestru, to kurs rozpoczniesz niezwłocznie po ustaleniu szczegółów z administracją szkoły.

Kursy grupowe startują na początku każdego semestru tj. w semestrze zimowym na początku października, a w semestrze letnim w lutym lub przełomie lutego i marca. Grupy często tworzą się do końca października, także do tego czasu najpóźniej rozpoczynamy zajęcia grupowe.

Grupy zajęciowe startujące na początku każdego semestru są tworzone bezpośrednio przed startem. W momencie zapisów wybierasz określone preferowane przez Ciebie zajęcia tj. tryb, intensywność, język, grupę, dni i godziny itd. (które są wcześniej publikowane przez Mestera na stronie lub fb) i zapisujesz się do danej grupy. Kiedy grupa powstanie dostaniesz informację od administracji.

Nic straconego! Grupy często powstają jeszcze do końca października i z nielicznymi wyjątkami udaje nam się znaleźć dogodne terminy dla naszych kursantów. Jeżeli jednak jest to bardzo utrudnione, to wówczas można podjąć naukę indywidualną lub dołączyć do mniejszej grupy 2-3 osobowej, gdzie termin ustalany jest zdecydowanie bardziej elastycznie niż w przypadku grupy 4-8 osobowej.

Super! Właśnie zapisałeś/aś się na zajęcia językowe. Po Twoich zapisach zgłaszają się jeszcze inne osoby, które tak jak Ty chcą rozpocząć zajęcia językowe. Możliwe, że trafisz z nimi do jednej grupy. Daj nam chwilkę, a jeżeli Twoja sprawa jest bardzo pilna to pamiętaj zawsze możesz napisać do administracji.

Tak, umowa jest podpisywana z każdym kursantem (osobą fizyczną), ale także z podmiotami profesjonalnymi, czyli firmami. Umowę podpisujemy przed zajęciami – na spotkaniu organizacyjnym, które ma miejsce bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.

Od października 2019 r. udostępniona została specjalna platforma dla naszych kursantów, na której każdy kursant otrzymuje swoje indywidualne konto ucznia. Konto to posiada oprócz funkcji edukacyjnej (między innymi takiej jak interaktywna tablica do prowadzenia zajęć online) również funkcję podpisywania umów online. Właśnie przez konto kursanta bez problemu może zaznaczyć, że zapoznał się z umową online i że akceptuje jej postanowienia. Wcześniej masz możliwość jej przeczytania i przeanalizowania oraz w razie wątpliwości zadania pytania administracji.

Płatności za kurs można dokonać przelewem bankowym lub gotówką w siedzibie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu. Preferujemy jednak płatność przelewem 🙂

Każdy kursant (osoba fizyczna czy firma) otrzymuje fakturę przesyłaną na maila lub wydrukowaną i przekazaną na zajęciach osobiście.

Dane do przelewu powinny znajdować się w podpisanej przez Ciebie umowie lub na fakturze, którą przesłaliśmy Ci na wskazanego maila lub wręczyliśmy w formie papierowej. Jeżeli jednak nie możesz znaleźć danych do przelewu, to znajdziesz je poniżej:
Nazwa odbiorcy: Mester szkoła języków skandynawskich Sp. z o.o.
Adres odbiorcy: ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań
Numer rachunku (IBAN): PL16 1140 2004 0000 3702 7816 2849
Nazwa Banku: MBANK S.A.
SWIFT: BREXPLPWMBK

Jeżeli sytuacja osobista lub wypadek losowy sprawi, że nie będziesz mogła/nie będziesz mógł kontynuować kursu indywidualnego, to wówczas możesz z niego zrezygnować. Pamiętaj jednak, że w przypadku płatności już dokonanych nie masz możliwości zwrotu pieniędzy, a w przypadku dokonaniu płatności za cały kurs z góry zwrócimy kwotę pomniejszoną o wykorzystane zajęcia i 50% środków za zajęcia niewykorzystane.

Zrezygnować bez żadnych konsekwencji możesz do czasu po pierwszych zajęciach. Wówczas należy uregulować płatność za zrealizowane pierwsze zajęcia i złożyć oświadczenie szkole w formie mailowej o braku chęci kontynuacji zajęć. Nie jest wymagane uzasadnienie, ale bardzo byśmy chcieli w celu poprawy naszych usług poznać powód rezygnacji. Jeżeli byłoby to spowodowane pewną nieprawidłowością z naszej strony to prosimy o drugą szansę – zmiana sali, lektora, dni i godzin zajęć jest jak najbardziej możliwa 🙂 W trosce o każdego kursanta w grupie od drugich zajęć obowiązuje 2-miesięczny termin wypowiedzenia.

Jak najbardziej – po ukończonym kursie językowym wydajemy każdemu kursantowi dyplom ukończenia. Dyplom taki można otrzymać w języku polskim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Dodatkowo na specjalne życzenie kursanta wydajemy suplement do dyplomu, który dokładnie określa poziom zaawansowania kursu, realizowany materiał oraz liczbę zrealizowanych zajęć.

Jeżeli nie znalazłaś/eś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, nie czekaj tylko zadaj je nam! 🙂
Jesteśmy do Twojej dyspozycji mailowej i telefonicznej, a także na facebooku.

FAQ dotyczące kwestii kursowych:

Harmonogram zajęć grupowych i indywidualnych stacjonarnych czy online jest ustalany na jeden semestr zajęciowy (październik – styczeń/luty oraz luty/marzec – czerwiec). Przed startem ustalane są stałe dni i godziny zajęć, w których odbywają się lekcje. Stała także dla określonych zajęć jest sala zajęciowa (w trybie stacjonarnym).

Koniec semestru zimowego planowany jest na przełom stycznia i lutego (15 tygodni zajęć) ze względu na możliwą konieczność przełożenia zajęć lub odwołania zajęć, co w konsekwencji może przedłużyć kurs o jeden lub dwa tygodnie. Jest to specjalny bufor bezpieczeństwa, aby kursy grupowe bez względu na możliwe sytuacje nadzwyczajne i odwoływanie zajęć (choroba lektora, choroba większości grupy, nieprzewidziane inne okoliczności) mogły bez problemu zakończyć się w danym semestrze. Analogicznie sytuacja wygląda przy rozpoczęciu semestru letniego – luty/marzec. Niektóre grupy startują w drugiej połowie i końcówce lutego, ale zdarzają się także grupy, które rozpoczną zajęcia na przełomie miesięcy – stąd też takie określenie początku semestru. Najpóźniej jednak każde zajęcia skończą się z czerwcem.

Zajęcia grupowe można odwołać i przełożyć na inny określony termin tylko za zgodą lektora i całej grupy. Najpóźniej jednak musi to nastąpić 24 godziny przed zajęciami. Limit takich odwołań to 2 razy. Takie przypadki należy traktować jako wyjątek.

Kursant jak i lektor mają możliwość odwołania zajęć z koniecznością ich późniejszego odrobienia po uzgodnieniu dogodnego terminu. Ustala się natomiast limit odwołań zajęć na 4 razy w ciągu semestru. Takie odwołanie musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją.

Wiemy, że każdemu z nas zdarzają się nagłe sytuacje, które pochłaniają nas w taki sposób, że zapominamy o wszelkich innych obowiązkach. Takie nadzwyczajne sytuacje losowe mogą zdarzyć się każdemu. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to kursant jak i lektor mogą odwołać zajęcia bezpośrednio przed lekcją. Jednakże limitem, który przyjmujemy w takiej sytuacji jest jedno odwołanie na semestr. Takie zajęcia przekładamy na inny termin po uzgodnieniu z lektorem. Kolejne “nagłe” odwołania musimy niestety uznać za zajęcia zrealizowane.

Jeżeli z przyczyn losowych nie mogłaś/eś pojawić się na zajęciach w grupie, to niestety takie zajęcia odbywają się bez Twojej obecności. Natomiast nic straconego – na pewno nadrobisz materiał, który przegapiłaś/eś z pomocą materiałów udostępnionych Tobie przez lektora! 🙂 Pamiętaj, zawsze masz dostęp do platformy i swojego indywidualnego konta, gdzie lektor będzie zamieszczał materiały z zajęć. Jeżeli jesteś uczestnikiem zajęć online, to prawdopodobnie lekcje te zostały nagrane i będziesz mógł w późniejszym czasie odtworzyć je i obejrzeć lekcję, którą musiałaś/eś opuścić.

Właśnie dla takich sytuacji przygotowaliśmy terminowe bufory bezpieczeństwa. Jeżeli nie można było odrobić zajęć w ciągu semestru, ponieważ lektor nie był w stanie ustalić dogodnego terminu lub z innych przyczyn, to zawsze istnieje możliwość wydłużenia kursu. Jednakże przedłużenie takiego kursu nie może przekroczyć 2 tygodni od jego normalnego zakończenia.

W takim przypadku możesz złożyć swój pakiet według indywidualnych potrzeb. Pamiętaj – administracja zawsze służy pomocą w tego rodzaju rozwiązaniach!

Na pierwszych zajęciach lektorzy ustalają z jakich podręczników i materiałów będą korzystać kursanci, natomiast większość z nich dostarczana jest przez lektora na zajęcia.

Jest to jak najbardziej możliwe. Lekcja próbna w Mesterze wygląda w ten sposób, że wszystkie szczegóły ustala się tak, jakby zajęcia miałby być kontynuowane, a następnie dokonuje się płatności za pierwszą lekcję. Jeżeli na lekcji wszystko jest w porządku, to kurs jest kontynuowany. Jeżeli kursant nie jest usatysfakcjonowany z zajęć, może z nich zrezygnować, zmienić lektora albo dokonać innych zmian, które pozwolą na kontynuację zajęć.

Zasadniczo jeden lektor prowadzi cały kurs do momentu jego zakończenia. Natomiast z przyczyn losowych i niezależnych od szkoły może nastąpić zmiana lektora. Takie sytuacje zdarzają się wówczas, gdy lektor zachoruje lub będzie zmuszony do dłuższej absencji.

Lekcje stacjonarne odbywają się w siedzibie szkoły na ul. 27 Grudnia 17/19 w Poznaniu oraz innych salkach wskazanych w szczegółowym harmonogramie zajęć dostępnych dla kursantów przed ich startem.

Wraz z zapisem do Mestera, tworzymy dla Ciebie jako kursanta specjalne konto na wykorzystywanej przez nas platformie do nauki. Przez to konto masz podgląd na wszystko co aktualnie dzieje się w szkole. Platforma ułatwia komunikację z lektorem, zawiera materiały przesłane przez lektorów oraz harmonogram najbliższych zajęć. Przez tę platformę uczniowie online odbywają zajęcia z lektorem. Podsumowując – jest to platforma do ogarnięcia swojego kursu w Mesterze 🙂

Lekcje online mogą odbywać się w dowolny sposób ustalony przez kursanta i lektora – Skype, Messenger itd. Natomiast od października 2019 r. Mester wprowadził specjalną platformę ułatwiającą naukę online. Przez konto kursanta/ucznia osoby, które odbywają zajęcia online, mają możliwość połączenia się z lektorem przez platformę, gdzie do ich dyspozycji pozostaje interaktywna tablica oraz inne pomoce naukowe. Dużą wartością dla kursantów indywidualnych jak i grupowych online jest możliwość nagrania zajęć i w późniejszym czasie ich odtworzenia na platformie w celu powtórki.

Lektorzy uczący w Mesterze to osoby posługujące się danym językiem w sposób biegły, niejednokrotnie pracujący także w firmach, w którym na co dzień operują danym językiem. Nadto dokładamy wszelkich starań, aby były to osoby z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. Ponadto przyjmując określonego lektora na stanowisko, sprawdzamy jego kompetencje, jak i umiejętność nauczania innych osób. Po takim “egzaminie’ wybieramy osoby, które wyróżniają się umiejętnościami i osobowością.