FAQ - Mester - języki skandynawskie
FAQ dotyczące kwestii formalnych:

Na kurs języka norweskiego, kurs języka szwedzkiego czy kurs języka duńskiego możesz zapisać się na 3 sposoby. Pierwszy sposób polega na wybraniu odpowiedniego formularza i jego uzupełnieniu w zakładce „Zapisy”. Masz do wyboru zajęcia z języka norweskiego, szwedzkiego oraz duńskiego w formie  stacjonarnej lub online. Możesz także wybrać czy chcesz uczyć się w grupie czy indywidualnie lub w 2 osoby. Po uzupełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz administracja Mester skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zapisu i przekazania szczegółów. Drugim sposobem jest kontakt telefoniczny – wówczas administracja szkoły przyjmie Twoje zgłoszenie i przekaże niezbędne informacje oraz prześle na maila link do zapisów. Trzecim sposobem zapisania się na kurs jest wysłanie wiadomości mailowej na adres szkoły z informacją o chęci przystąpienia do określonego kursu lub chęci złożenia własnych zajęć. Administracja Mester odpowie na Twoje pytania i prześle link do zapisów. 

Kurs indywidualny rozpoczynamy wraz z początkiem danego semestru (w semestrze zimowym z początkiem października a w semestrze letnim w lutym lub na przełomie lutego i marca) Jeżeli zgłosiłaś/eś się w trakcie semestru, to kurs rozpoczniesz niezwłocznie po ustaleniu szczegółów z administracją Mester.

Kursy grupowe języka norweskiego, szwedzkiego lub duńskiego startują na początku każdego semestru tj. w semestrze zimowym na początku października, a w semestrze letnim w lutym lub przełomie lutego i marca. Grupy stacjonarne i online często tworzą się do końca października, także do tego czasu najpóźniej rozpoczynamy zajęcia grupowe.

Grupy kursowe norweskiego, szwedzkiego i duńskiego startujące na początku każdego semestru i są tworzone w trakcie miesiąca przed przed startem. W momencie zapisów wybierasz określoną grupę, której data startu jest podana w harmonogramie. Kiedy grupa powstanie dostaniesz informację od administracji.

Nic straconego! Grupy często powstają jeszcze do końca października i z nielicznymi wyjątkami udaje nam się znaleźć dogodne terminy dla naszych kursantów. Jeżeli jednak jest to bardzo utrudnione, to wówczas można podjąć naukę indywidualną.

Zawsze możesz do naz zadzwonić i poprosić o indywidualne złożenie zajęć na własne potrzeby. Pamiętaj jednak, że jest to opcja dla osób, które mają bardzo ściśle określony cel językowy np. zdanie określonej części egzaminu językowego.

Tak, umowa jest podpisywana z każdym kursantem (osobą fizyczną), ale także z podmiotami profesjonalnymi, czyli firmami. Umowę podpisujemy przed zajęciami – na spotkaniu organizacyjnym, które ma miejsce bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.

Od października 2019 r. udostępniona została specjalna platforma dla naszych kursantów, na której każdy kursant otrzymuje swoje indywidualne konto kursanta. Konto to posiada oprócz funkcji edukacyjnej również funkcję podpisywania umów online. Właśnie przez to konto kursanta bez problemu może zapoznać się z umową, w razie potrzeby zadać pytanie dot. umowy oraz zaznaczyć, że zapoznał się z umową online i że akceptujesz jej postanowienia – podpisujesz ją online. 

Płatności za kurs można dokonać przelewem bankowym. Dodatkowo można dokonać płatności na Mesterowego Revoluta – jest to szczególnie korzystne przy przelewach zagranicznych.

Każdy kursant (osoba fizyczna czy firma) otrzymuje fakturę przesyłaną na maila lub wydrukowaną i przekazaną na zajęciach osobiście.

Dane do przelewu powinny znajdować się w podpisanej przez Ciebie umowie lub na fakturze, którą przesłaliśmy Ci na wskazanego maila lub wręczyliśmy w formie papierowej. Jeżeli jednak nie możesz znaleźć danych do przelewu, to znajdziesz je poniżej:
Nazwa odbiorcy: Mester szkoła języków skandynawskich Sp. z o.o.
Adres odbiorcy: ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań
Numer rachunku (IBAN): PL16 1140 2004 0000 3702 7816 2849
Nazwa Banku: MBANK S.A.
SWIFT: BREXPLPWMBK

Jeżeli sytuacja osobista lub wypadek losowy zaliczane do ważnych powodów  sprawi, że nie będziesz mogła/nie będziesz mógł kontynuować kursu indywidualnego, to wówczas możesz z niego zrezygnować  z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 

Zrezygnować bez żadnych konsekwencji możesz do czasu po pierwszych zajęciach. Wówczas należy uregulować płatność za zrealizowane pierwsze zajęcia i złożyć oświadczenie szkole o braku chęci kontynuacji zajęć. Nie jest wymagane uzasadnienie, ale bardzo byśmy chcieli w celu poprawy naszych usług poznać powód rezygnacji. Jeżeli byłoby to spowodowane pewną nieprawidłowością z naszej strony to prosimy o drugą szansę – zmiana sali, lektora, dni i godzin zajęć jest jak najbardziej możliwa 🙂 W trosce o każdego kursanta w grupie od drugich zajęć obowiązują umowne terminy wypowiedzenia. Dlatego bardzo prosimy przed przystąpieniem do zajęć uważnie przeczytaj udostępnioną umowę na Twoim koncie kursanta. 

Jak najbardziej – po ukończonym kursie językowym wydajemy każdemu kursantowi dyplom ukończenia. Dyplom taki można otrzymać w języku polskim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Dyplom wydajemy na wniosek. Dodatkowo na specjalne życzenie kursanta wydajemy suplement do dyplomu, który dokładnie określa poziom zaawansowania kursu, realizowany materiał oraz liczbę zrealizowanych zajęć.

Jeżeli nie znalazłaś/eś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, nie czekaj tylko zadaj je nam! 🙂
Jesteśmy do Twojej dyspozycji mailowej i telefonicznej, a także na facebooku.

FAQ dotyczące kwestii kursowych:

Harmonogram zajęć grupowych i indywidualnych stacjonarnych czy online jest ustalany na jeden semestr zajęciowy (październik – styczeń/luty oraz luty/marzec – czerwiec). Przed startem ustalane są stałe dni i godziny zajęć, w których odbywają się lekcje norweskiego , szwedzkiego, duńskiego. Stała także dla określonych zajęć jest sala zajęciowa (w trybie stacjonarnym).

Koniec semestru zimowego planowany jest na przełom stycznia i lutego (15 tygodni zajęć) ze względu na możliwą konieczność przełożenia zajęć lub odwołania zajęć, co w konsekwencji może przedłużyć kurs o jeden lub dwa tygodnie. Jest to specjalny bufor bezpieczeństwa, aby kursy grupowe bez względu na możliwe sytuacje nadzwyczajne i odwoływanie zajęć (choroba lektora, choroba większości grupy, nieprzewidziane inne okoliczności) mogły bez problemu zakończyć się w danym semestrze. Analogicznie sytuacja wygląda przy rozpoczęciu semestru letniego – luty/marzec. Niektóre grupy startują w drugiej połowie i końcówce lutego, ale zdarzają się także grupy, które rozpoczną zajęcia na przełomie miesięcy – stąd też takie określenie początku semestru. Najpóźniej jednak każde zajęcia skończą się z czerwcem.

Zajęcia grupowe można odwołać i przełożyć na inny określony termin tylko za zgodą lektora i całej grupy. Najpóźniej jednak musi to nastąpić 24 godziny przed zajęciami. Limit takich odwołań to 1 raz na kurs. Takie przypadki należy traktować jako wyjątek.

Kursant jak i lektor mają możliwość odwołania zajęć z koniecznością ich późniejszego odrobienia po uzgodnieniu dogodnego terminu. Ustala się natomiast limit odwołań zajęć na 1 raz w ciągu kursu. Takie odwołanie musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją.

Jeżeli z przyczyn losowych nie mogłaś/eś pojawić się na zajęciach w grupie, to niestety takie zajęcia odbywają się bez Twojej obecności. Natomiast nic straconego – na pewno nadrobisz materiał, który przegapiłaś/eś z pomocą materiałów udostępnionych Tobie przez lektora! 🙂 Pamiętaj, zawsze masz dostęp do platformy i swojego indywidualnego konta, gdzie lektor będzie zamieszczał materiały z zajęć. 

Właśnie dla takich sytuacji przygotowaliśmy terminowe bufory bezpieczeństwa. Jeżeli nie można było odrobić zajęć w ciągu semestru, ponieważ lektor nie był w stanie ustalić dogodnego terminu lub z innych przyczyn, to zawsze istnieje możliwość wydłużenia kursu. Jednakże przedłużenie takiego kursu nie może przekroczyć 2 tygodni od jego normalnego zakończenia.

Na pierwszych zajęciach lektorzy ustalają z jakich podręczników i materiałów będą korzystać kursanci, natomiast większość z nich dostarczana jest przez lektora na zajęcia.

Jest to jak najbardziej możliwe. Lekcja próbna w Mesterze wygląda w ten sposób, że wszystkie szczegóły ustala się tak, jakby zajęcia miałby być kontynuowane, a następnie dokonuje się płatności za pierwszą lekcję. Jeżeli na lekcji wszystko jest w porządku, to kurs jest kontynuowany. Jeżeli kursant nie jest usatysfakcjonowany z zajęć, może z nich zrezygnować, zmienić lektora albo dokonać innych zmian, które pozwolą na kontynuację zajęć.

Zasadniczo jeden lektor prowadzi cały kurs do momentu jego zakończenia. Natomiast z przyczyn losowych i niezależnych od szkoły może nastąpić zmiana lektora. Takie sytuacje zdarzają się wówczas, gdy lektor zachoruje lub będzie zmuszony do dłuższej absencji.

Lekcje stacjonarne odbywają się w siedzibie szkoły na ul. 27 Grudnia 17/19 w Poznaniu oraz innych salkach wskazanych w szczegółowym harmonogramie zajęć dostępnych dla kursantów przed ich startem.

Wraz z zapisem do Mestera, tworzymy dla Ciebie jako kursanta specjalne konto na wykorzystywanej przez nas platformie do nauki. Konto jest tworzone w momencie zapisów przez przesłany przez nas link lub dokonania zapisu przez naszą stronę www.mester.pl – zakładka „Zapisy”. Konto kursanta umożliwia podgląd na wszystko co aktualnie dzieje się w szkole. Platforma ułatwia komunikację z lektorem, zawiera materiały przesłane przez lektorów oraz harmonogram najbliższych zajęć. Konto to służy także do podpisania umowy. Podsumowując – jest to platforma do ogarnięcia swojego kursu w Mesterze 🙂