Test poziomujący z języka szwedzkiego

Mester szkoła języków skandynawskich

1. Han ______ Piotr.

2. Piotr ska ______ svenska.

3. Förra året ______ han i Sverige.

4. ______ åker han dit igen.

5. Piotr har två ______

6. De är väldigt ______.

7. Piotr säger: Jag gillar ______ med hundarna.

8. Jag ______ Piotr igår.

9. Han ______ och kunde inte gå på bio med mig.

10. Piotr träffar många ______ på jobbet.

11. Piotr säger att ______ .

12. Om det regnar ______ .

13. Jag måste gå ______ nu.

14. Vilket land är ______, frågar Piotr

15. Det är ______ bil, säger Piotr

16. ______ är mycket fin.

17. Piotr har också ______

18. ______ är fyra år gammal.

19. Piotr vet inte ______ du också gillar svenska.

20. Piotr skulle vilja åka till Italien men ______.

21. Kan du ______?

22. Han ville inte gå på festen eftersom han ______ där.

23. Vi går ut och promenerar ______ det regnar inte.

24. Piotr sparar pengar ______ åka till Italien.

25. Piotr vet inte varför ______

26. Jag ______ norska i två månader.

27. Detta ______ är mycket fint.

28. Jag skulle vilja köpa ______.

29. ______ inte, allt blir bra.

30. Affären ______ klockan sex på morgonen.

Sprawdź wynik

Wynik