Szwedzki - Mester - języki skandynawskie

Test poziomujący z języka szwedzkiego

Mester szkoła języków skandynawskich

Wynik  #1. 1. Han ______ Piotr.

  #2. 2. Piotr ska ______ svenska.

  #3. 3. Förra året ______ han i Sverige.

  #4. 4. ______ åker han dit igen.

  #5. 5. Piotr har två ______

  #6. 6. De är väldigt ______.

  #7. 7. Piotr säger: Jag gillar ______ med hundarna.

  #8. 8. Jag ______ Piotr igår.

  #9. 9. Han ______ och kunde inte gå på bio med mig.

  #10. 10. Piotr träffar många ______ på jobbet.

  #11. 11. Piotr säger att ______ .

  #12. 12. Om det regnar ______ .

  #13. 13. Jag måste gå ______ nu.

  #14. 14. Vilket land är ______, frågar Piotr

  #15. 15. Det är ______ bil, säger Piotr

  #16. 16. ______ är mycket fin.

  #17. 17. Piotr har också ______

  #18. 18. ______ är fyra år gammal.

  #19. 19. Piotr vet inte ______ du också gillar svenska.

  #20. 20. Piotr skulle vilja åka till Italien men ______.

  #21. 21. Kan du ______?

  #22. 22. Han ville inte gå på festen eftersom han ______ där.

  #23. 23. Vi går ut och promenerar ______ det regnar inte.

  #24. 24. Piotr sparar pengar ______ åka till Italien.

  #25. 25. Piotr vet inte varför ______

  #26. 26. Jag ______ norska i två månader.

  #27. 27. Detta ______ är mycket fint.

  #28. 28. Jag skulle vilja köpa ______.

  #29. 29. ______ inte, allt blir bra.

  #30. 30. Affären ______ klockan sex på morgonen.

  Sprawdź wynik